Educació

MUSEUS I ESCOLA

Un programa d'activitats
per gaudir i aprendre


EL PROGRAMA D'ACTIVITATS ESCOLARS

El programa educatiu del Museu Romàntic Can Papiol està dirigit a tots els nivells escolars: Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària i Batxillerat.

Per a altres estudis superiors, oferim visites especialitzades destinades a el coneixement d'aspectes concrets de la casa i el seu context històric.

ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES

Les activitats pedagògiques estan confeccionades seguint el programa curricular de cada curs i adaptant les explicacions a l'edat dels alumnes, creant així un diàleg continu amb l'objectiu de facilitar la comprensió i fer la visita més amena i didàctica.

A més, els docents poden contactar amb l'equip educatiu del Museu i traslladar els temes que més els interessen tractar en la visita, i així poder vincular l'activitat amb el treball a classe.

LES VISITES

A petició del professorat, es poden fer activitats a la carta, adaptant la visita als interessos de cada grup escolar. Les visites per Educació Infantil i Primària poden anar acompanyades d’un taller, ja sigui a partir de manualitats o altres activitats lúdiques. Per als alumnes de Secundària, Batxillerat i altres estudis superiors oferim també visites focalitzades en aspectes concrets de la casa i la seva època, com per exemple les fonts d’energia, els àpats i la cuina, l’oci i les tradicions… generant així mirades més temàtiques a la col·lecció.

SUPORT DIDÀCTIC

Per tal d’afavorir el suport didàctic al professorat disposem d’un dossier en els què es pot trobar també material amb el qual l’alumnat pot treballar tots aquests coneixements a la classe, ja sigui abans o després de la visita al Museu.


Argonautes és un programa d'ajuts per a sortides escolars al patrimoni cultural, impulsat per l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i al qual el Museu Romàntic Can Papiol hi està adherit.

Es tracta d'un projecte pioner, en l'àmbit de la inclusió social en relació amb l'accessibilitat als museus i altres equipaments culturals, adreçat a centres educatius catalogats de complexitat màxima pel Departament d'Educació.

Recursos educatius

COM VIVIEN AL SEGLE XIX?

Les estances de Can Papiol cobren vida amb alguns dels seus protagonistes del passat per parlar-nos sobre la vida al 1800: la Dolors, minyona de la casa; la Remei, la cuinera; en Pasqual, el mosso; i el senyor i senyora de la casa, Joan Torrents i Ramona Higuero.

VOLEU VENIR AMB LA VOSTRA ESCOLA AL MUSEU?

Contacteu amb el nostre servei educatiu