Guia de la visita “Playmobils a Can Papiol”

Què representen cadascun dels diorames?

L'arribada del ferrocarril, la indústria local, l'activitat comercial i social de la platja, les celebracions...

Guia de la visita en català.¿Qué representan cada uno de los dioramas?

La llegada del ferrocarril, la industria local, la actividad comercial y social de la playa, las celebraciones...

Guía de la visita en español.